Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 Toiminnan tarkoitus

 Keltaniemen vesiensuojeluyhdistys perustettiin vuonna 2018 järven tilasta huolestuneiden ranta-asukkaiden ja mökkiläisten toimesta. Keltaniemeä ympäröivien vesin laatu on heikentynyt vuosien saatossa - merkkinä tästä on ollut esimerkiksi vesikasvien runsastuminen (mm. järviruoko ja -kaisla, ärviä ja ulpukka) ja sinileväesiintymät. Huolena on myös, että Keltalahti muuttuu vähitellen erilliseksi sisäjärveksi.

 

Toiminnan tavoitteena on parantaa veden laatua ja näkösyvyyttä, vähentää vesikasvien runsastumista sekä estää levien määrän kasvua ja leväkukintoja.  Lisäksi tavoitteena on estää lajiston muuttuminen, parantaa kalakantaa ja vähentää särkikalojen määrää. Tarkoituksena on näin parantaa uimisen, kalastuksen ja muun virkistyskäytön laatua.

 

 

Yhdistyksen jäseneksi liittyminen

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä maksamalla yhdistyksen jäsenmaksun 35 euroa yhdistyksen tilille 
IBAN FI62 1544 3000 0733 90, SWIFT/BIC NDEAFIHH .

ja

ilmoittamalla yhteystietosi yhdistyksen sähköpostiin keltaniemi.vesiensuojelu@gmail.com

tai soittamalla yhdistyksen sihteerille Jukka Lehtomäelle 0500 871 488.

 

Vesiensuojelutoiminnan mahdollistaminen vaatii rahaa, yhdistys saa tuloja ainoastaan jäsenmaksuista.  Tämä raha käytetään täysimääräisesti vesiensuojelutoimintaan, kukaan yhdistyksen toimijoista ei saa minkäänlaista korvausta.

Miksi maksaa jäsenmaksu? Lue lisää

 

 

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Yhdistyksen säännöt (pdf)

 

Hallituksen yhteystiedot

Maija Kovanen, puheenjohtaja, maijak.kovanen(at)gmail.com, puh. 045 2668188

Markku Simula, varapuheenjohtaja, markku.simula(at)ardot.fi, puh. 040 900 1698

Kirsi Juntunen, kirsi.juntunen(at)phnet.fi

Katja Raatikainen, katja88raatika(at)gmail.com

Markku Setälä, markseta1(at)gmail.com

 

Juha Kansonen, varajäsen, juha.kansonen(at)gmail.com

Jukka Lehtomäki, varajäsen, sihteeri, jukkalehtomaki(at)hotmail.com, puh. 0500 871 488

 

toiminnantarkastaja Niina Viitala